Първа АЕГ с нов повод за гордост

            С гордост съобщаваме, че ученичката Мария Гърнева от 8. Г клас на Първа английска езикова гимназия се класира на първо място в националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения по английски език, проведен на 07. -08. ноември 2020 г. онлайн.

Нека да поздравим ученичката, нейните преподаватели и родители за постигнатия успех!

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече