Съобщение до класираните ученици на V- ти  етап на класиране

               Уважаеми ученици и родители,

За записване на класираните ученици според Протокол за приети след IV-то класиране по държавен план-прием за 2023/2024г. , е необходимо да подадете Заявление до директора по образец /получава се в училището/ от днес 04.09 до 05.09.2023 година от  9:00 ч. до 14:00 часа.

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече