Съобщение- допуснати участници до Областен кръг на  „ Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език “

Начален час на състезанието за всички ученици от двете възрастови групи - 10.00ч. Състезанието се провежда в Актовата зала на Първа АЕГ на 15.10.2020г. На всички желаем успех!

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече