СЪОБЩЕНИЕ - Осмо Национално състезание по английски език "Pearson Competition"

Уважаеми ученици, родители и преподаватели,

На основание Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г.  на МЗ , състезанието по английски език на Pearson-Longman- обявено на 22 март 2021г. - понеделник от 15.00ч. СЕ ОТЛАГА ДО ПЪРВА ВЪЗМОЖНА ДАТА!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече