СЪОБЩЕНИЕ - Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език - областен кръг 22.10.2021 г.

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език - областен кръг

Областният кръг ще се проведе в Първа английска езикова гимназия , гр. София, бул. "Дондуков" № 60 - Актова зала - първи етаж на 22.10.2021 г. /петък/, както следва:

1. Учениците от първа група да се явят в 10:00 часа;

2. Учениците от втора група да се явят в 11:30 часа.

Всички участници да носят документ за самоличност и да спазват всички противоепидемични мерки. Носенето на маска е задължително.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече