Първа АЕГ организира състезание по плуване

На 28.03.2018 г. ще се проведе състезание по плуване за купата „60 години Първа АЕГ“.

Това е първата инициатива от спортните събития, които са посветени на 60-годишнината на гимназията ни.

Начален час на събитието - 12:00 часа.

Място на провеждане - плувен басейн „Спартак“.

Вход - свободен.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече