С гордост поздравяваме учениците от Първа АЕГ

            Ръководството на Първа АЕГ изказва похвала и благодарност на г-жа Сн. Станчева - преподавател по руски език и нейните ученици Ел. Блохина и Дм. Гиренко, класирани на второ и пето място на национален кръг на Националното многоезично състезание за учебната 2021/2022 година.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече