Инициатива на Ученическия съвет при Първа АЕГ спечели първо място в конкурс

         Имаме удоволствието да Ви съобщим,че Първа английска езикова гимназия  спечели   Първо място в конкурса за ученическите  съвети  на тема: „Дейност с висока обществена значимост“ . Ученическият съвет  получи  грамота и парична награда за   инициативата „Вземи книга-дари книга“ , която беше високо оценена от  организаторите на конкурса-Консултативен съвет по политиките за младежта към Столична община. Над  500  книги бяха събрани и дарени в Детска болница „ Проф. Иван Митев“ и дом за възрастни хора.

Пожелававаме нови успехи на УС при Първа АЕГ!

           От ръководството!

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече