Учебниците, които ще бъдат използвани от нашите преподаватели през учебната 2022/ 2023 година

Уважаеми ученици и родители, 

Учебниците, които ще бъдат използвани от нашите преподаватели през учебната 2022/ 2023 година можете да видите ТУК /кликнете на линка/.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече