Учебници по испански език за учебната 2017/2018 г.

Учебниците, които г-жа Драгомира Линдова и г-жа Цветелина Тошева ще използват през учебната 2017/2018, са:

 

IX КЛАС

  1. Nuevo español en marcha NIVEL BÁSICO (A1), учебник, издателство SGEL, Мадрид
  2. Nuevo español en marcha NIVEL BÁSICO (A1), учебна тетрадка, издателство SGEL, Мадрид

 

X КЛАС

  1. Nuevo español en marcha NIVEL BÁSICO (A2), учебник, издателство SGEL, Мадрид
  2. Nuevo español en marcha NIVEL BÁSICO (A2), учебна тетрадка, издателство SGEL, Мадрид

XI КЛАС

  1. Nuevo español en marcha 3 (B1), учебник, издателство SGEL, Мадрид
  2. Nuevo español en marcha 3 (B1), учебна тетрадка, издателство SGEL, Мадрид

XII КЛАС

  1. Nuevo español en marcha 4 (B2), учебник, издателство SGEL, Мадрид
  2. Nuevo español en marcha 4 (B2), учебна тетрадка, издателство SGEL, Мадрид

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече