Ученици  от Първа АЕГ на изложба в Университетска библиотека

Учениците от профилираната подготовка по БЕЛ в 12 клас, ръководени от г-жа Е. Средкова, посетиха изложбата по случай 120 години от рождението на Христо Смирненски. Запознаха се с архивни  документи и оригинали на творби на поета. Младите литератори изслушаха интересни факти за историята на Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" и се докоснаха до ценни издания и вещи на основателите на  библиотеката при СУ „Св. Климент Охридски“.

.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече