Ученици на Първа АЕГ , класирани за национален кръг на олимпиадите......

Гордеем се с учениците на Първа АЕГ , класирани за национален кръг на олимпиадите по:

  • английски език - Андреа Дондур-8.Ж клас, Константин Славов-8.Б клас и Анна Гекова-12.Г клас. 
  • руски език - Екатерина Кунева-12.Д клас, Димитрий Гиренко-10.Ж клас, Весела Гушева-11.Ж клас, Виктория Хоанг-9.А клас и Десислава Аврамова-12.А клас.
  • философия - Калина Косева-10.Г клас.
  • география и икономика - Виолета Баджакова-10.Е клас и Теодора Колева-12.А клас.
  • история и цивилизации - Божена Върбанова-12.Б клас.

Ръководството на училището им пожелава УСПЕХ!

Провеждането на националните олимпиади и състезания през учебната 2020/2021 г. ще се осъществят според Заповед № РД 09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката.

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече