Ученици на Първа АЕГ, финалисти на Европейска олимпиада по статистика 2021

    Марина Михайлова и Николина Ямболиева от 11. д клас са победители в Четвъртата европейска олимпиада по статистика за ученици. Отбор “FELSSTARS” спечели първо място в категория А (16-18 години) на национално ниво.

     Учениците са класирани за участие на европейския кръг в конкуренция с още 30 клипа на участници от 16 европейски държави. Отбор “FELSSTARS” създаде двуминутно видео на тема „Информация и дезинформация: официалната статистика в свят, преизпълнен с данни“. Те представиха оригинални идеи за разпознаване на неточно представени статистически данни и подчертаха важността от правилна интерпретация.

На специална церемония, посветена на 141 години от основаването на Националния статистически институт, учениците от Първа английска езикова гимназия и техният ментор – г-жа Мария Тихова, получиха грамоти и награди, както и сертификат от Eurostat.

Отбор “FELSSTARS” благодари на журито, менторите и всички, които гласуваха онлайн. 

Ръководството на Първа АЕГ поздравява участниците и благодари на техните ръководители г-жа М. Тихова и г-жа Д. Пачова!

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече