Ученици от Първа АЕГ по традиция на посещение в Българското училище към Посолството на България в Лондон

От 27. до 31. март 2019 година се проведе традиционно учебно пътуване на ученици от Първа английска езикова гимназия в Лондон с цел усъвършенстване на комуникативните езикови умения по английски език и среща с културата на Великобритания.

Пак по традиция се състоя посещение в Българското  училище към Посолството на България в Лондон. Учениците от Първа АЕГ се срещнаха със своите приятели, ученици от училището при Посолството, с техните преподаватели и Директора г-жа Мечева.

По време на посещението тържествено бе отбелязан и 90- годишния юбилей на патрона на Българското училище в Лондон - Иван Станчов, дългогодишен посланик на България във Великобритания.

Учениците от Първа английска езикова гимназия имаха възможността да използват знанията си по английски език и да се докоснат до най- интересните обекти в Лондон, както и да намерят много нови приятели сред своите връстници.

                                                                                                          

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече