Ученици от Първа АЕГ се класираха за национален кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език

С радост ви съобщаваме, че учениците Елена Колева от 10. г клас и Глаук Чета от 8. ж клас се класираха за национален кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език. 

Ръководството на училището им изказва похвала и им пожелава успех в следващия кръг.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече