Ученици от Първа АЕГ участваха в провеждането на инициатива на Столична община - Ден за по-чист въздух

Първа английска езикова гимназия участва в инициатива за провеждането на Ден за по-чист въздух на 16 ноември 2018 година, която се реализира за първи път в България от Столична община с партньоството на Посолството на Велокобритания в България.

Учениците на гимназията представиха свои проекти под формата на изложба, която е поставена във фоайето на училището.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече