Покана за участие във футболен турнир по случай юбилея на Първа АЕГ

По случай честването на 60-годишния си юбилей Първа английска езикова гимназия организира футболен турнир за купата на гимназията.

Турнирът ще се проведе на 04.05.2018 г. от 14:00 ч. до 18:00 ч. в парк "Борисова градина", комплекс "Спортна София".

Поканват се футболните отбори на Вашето училище за участие в благородното състезание. Желаещите да се включат в турнира могат да заявят участието си на официалния имейл на училището - [email protected] или на тел. 02 944 21 81 (канцеларията на гимназията).

Очакват се интересни гости на събитието, между които и футболни легенди на България.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече