ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

                Уважаеми учители, ученици и родители,

      24 –ти май е денят, в който българският  народ отбелязва знаковото дело на светите братя Кирил и Методий, които запалиха огъня на знанието и духовността.

      24-ти май е празник на книжовността и  науката, който   бележи пътя към бъдещето на младите хора, защото  благодарение на азбуката и писмеността ние съхраняваме нашата културна идентичност, народност и любов към знанието.

                     ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

              Ръководството на Първа АЕГ Ви пожелава  хубави празнични дни и Ви кани на тържествено  отбелязване на Деня на Славянската писменост и култура на 24. май от 12.00ч. пред Народен театър „Иван Вазов”.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече