ЧЕСТИТ 24 МАЙ

ЧЕСТИТ И СВЕТЪЛ 24 МАЙ, ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА!

НЕКА СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯТ СВОЯ ПРОИЗХОД, МИНАЛО, ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА!

НЕКА ТОЗИ СВЕТЪЛ ПРАЗНИК ОСВЕТЛИ СЪРЦАТА, ДУХА И НАДЕЖДАТА НИ!

Ръководството на Първа АЕГ поздравява по случай празника всички учители, ученици, родители и приятели на гимназията!

https://drive.google.com/file/d/1dwMTCiSTxSA24GGgax2obcjFFO64NrxI/view 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече