Коледен благотворителен концерт по инициативата "Българската Коледа" 2020г. на учениците и учителите от Първа АЕГ!

Коледен благотворителен концерт по инициативата "Българската Коледа" 2020г. на учениците и учителите от Първа АЕГ!

Нека да се насладим на нашите таланти и да отворим сърцата си за повече добрина и благородство!

Да има много здраве, повече усмивки и сбъднати мечти!

Весела Коледа!

https://drive.google.com/file/d/16E5IWSF2RrnJm1XZaR55aIGUfJ3GemOO/view?usp=sharing

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече