Честит празник на светите братя първоучители Кирил и Методий!

Празнична програма на столични училища по повод 11 май . Организатори РУО-София и Столична община.

Линкът е https://youtu.be/vF-clmS2wdQ

Началният час на празничния концерт е 11.00ч.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече