Ученици от Първа АЕГ засадиха 120 акациеви дръвчета

Възпитаниците на Първа английска езикова гимназия засадиха 120 акациеви дръвчета в Новата гора на София. Това беше поредната инициатива по случай 60-годишния юбилей на гимназията ни, който ще отпразнуваме на 06 юни 2018 година от 18:00 часа.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече