Ученици от Първа АЕГ засадиха 120 акациеви дръвчета

Възпитаниците на Първа английска езикова гимназия засадиха 120 акациеви дръвчета в Новата гора на София. Това беше поредната инициатива по случай 60-годишния юбилей на гимназията ни, който ще отпразнуваме на 06 юни 2018 година от 18:00 часа.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече