Първа АЕГ  отбелязва 150 години от гибелта на Апостола

В навечерието на 19.02. датата, на която отбелязваме гилбелта на Апостола, екипът на гимназията подготви интересни иницативи, свързани с почитта към  делото на Левски.

  • От 13.02. до 28.02.  във фоайето на Първа АЕГ  е подредена изложба с известни портрети на утвърдени български художници, както и авторски рисунки на наши възпитаници, посветена на делото и живота на Апостола.

 

  • Талантливите ученици от клуб  “ Арт ателие“ с р-л г-жа М. Буюклиева, изобразяват  в произведенията си личните им преживявания , свързани с делото на  Апостола, припомняйки героичния път на революционера . Чрез своя талант на художници, успяват да предадат силата на несломимия дух на националния герой и признателноста на всички българи.

 

  • На 20.02. предстои и най-вълнуващият момент от инициативите среща-дискусия  с неговата пра-пра внучка-г-жа Христина Богданова. Срещата ще се състои в Актовата зала от 14.00ч. 

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече