Отбелязване на 150 години от обесването на Апостола

         На 17.02. възпитаниците и преподавателите на Първа АЕГ отбелязаха паметната годишнина с тържествено поднасяне на венци на паметника на Апостола.

С минутно мълчание бе почетена паметта,  великото дело и личността на Васил Левски.

След церемонията пред паметника на Апостола,  учениците от клуб по  „Родолюбие и Отечество“  бяха подготвили  затрогващо изпълнение  на емблематичното стихотворение  на Ботев „Обесването на Васил Левски „ . Председателят на УС при Първа АЕГ - М. Семов и председателят на  КРО - Ст. Бакрачев в своите речи представиха  образа и делото на Апостола, завършвайки с призив за съхраняване на ценностите и добродетелите, завещани ни от Апостола.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече