Вълнуваща среща на учениците  от Първа АЕГ  с  пра-пра внучка на Васил Левски

       На 20.02. 2023 година  в Първа АЕГ се проведе   вълнуваща среща с    г-жа Хр. Богданова-наследница на Васил Левски. Тя сподели интересни факти и спомени, които от поколение на поколение се  предават в  рода им. Учениците от 8.- те класове  с интерес слушаха за атмосферата в семейството на Гина и Иван Кунчеви, за  детството и възпитанието на децата им, за моралните ценности, които Васил Левски е получил, както за неговата вяра и революционните дела, които са създали националния герой на България.

  

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече