Европейска програма "Back to school"

На 15.02.2018 г. гост на учениците и преподавателите от Първа АЕГ бе г-жа Розалина Петрова, комисар по въпросите на опазването на околната среда в Европейската комисия.

Г-жа Р. Петрова, която е и бивш възпитаник на гимназията, отговори изчерпателно на всички поставени въпроси, както и разказа за бъдещите политики на ЕС в сферата на устойчивото развитие на планетата.

На срещата присъстваха директорът на гимназията г-жа Нели Петрова, преподавателите Евелина Средкова, Светослава Савова, Таня Богданова, Мариана Данчева. 

Събитието се провежда по европейската програма "Back to school" ("Отново на училище"). Европейското представителство в София осигури за учениците необходимите материали по темата.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече