Microsoft планира обучения за учителите от гр. София

Екипът на Microsoft, отдел „Образование“ планира безплатна серия от обучения за учителите от гр. София, които са организирани в две сесии.Първата серия от събития ще бъде под надслов „Windows 10 и Office 365 в класната стая“. Всеки може да се регистрира само за една от изброените възможности.

 

График на обученията:

  • 27.11.2017 – „Windows 10 и Office 365 в класната стая“ от 9:00 до 12:30
  • 27.11.2017 - „Windows 10 и Office 365 в класната стая“ от 14:00 до 17:30
  • 28.11.2017 – „Windows 10 и Office 365 в класната стая“ от 9:00 до 12:30
  • 28.11.2017 - „Windows 10 и Office 365 в класната стая“ от 14:00 до 17:30
  • 29.11.2017 – „Windows 10 и Office 365 в класната стая“ от 9:00 до 12:30
  • 29 .11.2017 - „Windows 10 и Office 365 в класната стая“ от 14:00 до 17:30

 

Регистрацията ще се извършва от следния електронен адрес: aka.ms/rs_sofia, а след успешна регистрация ще получите потвърждение на електронната поща, която сте посочили. Обучението е подходящо за всички учители и представители на училищна администрация.

 

Втората серия от събития са посветени на една много актуална тема – Компютърно моделиране и преподаване на STEAM. И за това обучение регистрацията ще става през електронната форма на адрес aka.ms/rs_sofia. За това обучение могат да се записват само учители в начален етап или такива, на които ще бъде възложено да водят учебния предмет „Компютърно моделиране“ от Раздел А на учебния план. Всеки учител може да избере само една дата. При успешна регистрация ще получите потвърждение по електронна поща.

 

График на обученията:

  • 30.11.2017 - „Minecraft Education работилница“ от 9:00 до 17:30
  • 01.12.2017 - „Minecraft Education работилница“ от 9:00 до 17:30

 

Обученията ще се проведат на адрес: Microsoft България, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, фаза 3, ет. 7, гр. София.

Източник на информацията: Официалният сайт на РУО - София-град.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече