Поздрав от Първа АЕГ по повод на националния празник на Република Ирландия – „St. Patrick’s day“-17 март

    По покана на посолството на Република Ирландия, ученици от Първа АЕГ под ръководството на г-жа Гергана Лозанова-гл.учител по английски език и г-жа Теодора Николаева – учител по музика, поздравиха екипа и гостите на посолството по повод Националния празник на страната – 17 март – Денят на Свети Патрик.

Изпълнена бе известната ирландска песен Molly Malone. Уважение към културата и традициите на страната бяха изразени и чрез специално подготвените сценични костюми на учениците и преподавателите.

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече