Наши ученици се включиха с проекти в STEM Discovery Week

На 29.04.2018 г. от 11:00 ч. се проведе заключителния ден на STEM Discovery Week в Математическата класна стая на ИМИ-БАН . В програмата на събитието се състоя среща с видни учени и представянето на отличените проекти. В STEM Discovery Week с проекти се включиха учениците:

1. Божидар Томиславов Русев;

2. Гиньо Ивайло Ганев;

3. Стефан Росенов Ценков;

4. Ясен Димитров Шопов.

Te получиха специални награди и грамоти, и спечелиха възхищението на публиката и журито.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече