Първа АЕГ е отличена с две първи места в Националното състезание "STEM Предизвикателства & Хакатони"

Учениците от Първа английска езикова гимназия, които работят по проект на Националната програма "STEM", спечелиха две първи места в Националното състезание "STEM Предизвикателства & Хакатони". Ръководството изказва благодарности и на техните ръководители г-н Д. Керемидчиев и г-н Г. Георгиев за сериозната подготовка на отборите на училището. Проектът по програма "STEM" продължава през цялата 2020/2021 година и очакваме още постижения от учениците, както и развиване на STEM компетентностите.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече