Обществен съвет за учебната 2019/2020 година

            Обществен съвет за учебната 2019/2020 година

  определен със заповед № УД- 081 от 10.10.2019 г. на Директора

           и Протокол №1 от 26.09.2019 г. на събрание на ОС

 

Председател: проф. д-р Атанас Семов

Членове:

1. Бойко Христов

2. Любка Димитрова

3. Рулина Ганева

4. Анна Михайлова

5. Здравко Петров

6. Георги Гърневски

7. Диана Джуранова - представител на район "Оборище"