• Преподава по:

    Математика,

ст. учител Атина Димитрова

Г-жа Атина Димитрова е старши учител по математика в Първа английска езикова гимназия. 

Образование: Магистър по математика, завършен през 1977 година в СУ "Св. Климент Охридски".

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече