• Преподава по:

    Информатика и ИТ,

ст. учител Георги Георгиев

Образование:

Бакалавър по педагогика, Магистър по мениджмънт на човешките ресурси от Нов български университет и 2 следдипломни квалификации по информатика и ИТ от Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

Хоби занимания - музика и кулинария.

От преподавателя:

Да бъда преподавател по информационни технологии означава много за мен. С всеки изминал ден светът се дигитализира все повече и повече, което превръща добрата компютърна грамотност от специфично умение в абсолютна и неоспорима необходимост. Щастлив съм, че с труда си допринасям за това повече подрастващи да получат знанията и уменията, които ще ги направят успешни хора и реализирани професионалисти! 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече