• Преподава по:

    Испански език,

ст. учител Драгомира Линдова

Магистър по испански език и литература и преподавател в средните училища, СУ „Св. Климент Охридски“. Втора специалност – френски език.

Дългогодишен учител по испански език в гимназии с чуждоезиков профил. Автор на първите учебни програми и учебници по испански език за езиковите гимназии.

Притежава Първа ПКС.

Следдипломна квалификация по испаноамериканска литература в Институт „Каро и Куерво“, Богота, Колумбия.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече