• Преподава по:

    Испански език,

ст. учител Драгомира Линдова

Магистър по испански език и литература и преподавател в средните училища, СУ „Св. Климент Охридски“. Втора специалност – френски език.

Дългогодишен учител по испански език в гимназии с чуждоезиков профил. Автор на първите учебни програми и учебници по испански език за езиковите гимназии.

Притежава Първа ПКС.

Следдипломна квалификация по испаноамериканска литература в Институт „Каро и Куерво“, Богота, Колумбия.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече