• Преподава по:

    Испански език,

ст. учител Драгомира Линдова

Магистър по испански език и литература и преподавател в средните училища, СУ „Св. Климент Охридски“. Втора специалност – френски език.

Дългогодишен учител по испански език в гимназии с чуждоезиков профил. Автор на първите учебни програми и учебници по испански език за езиковите гимназии.

Притежава Първа ПКС.

Следдипломна квалификация по испаноамериканска литература в Институт „Каро и Куерво“, Богота, Колумбия.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече

Грешка (#32)

Грешка (#32)

Възникна вътрешна грешка в сървъра.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.