• Преподава по:

    Английски език,

  • Класен ръководител на:
    12Г клас
  • Стая на преподавателя:
    108 стая

ст. учител Капка Николова

Капка Николова е старши учител по английски език в Първа английска езикова гимназия. Тя е преподавател с дългогодишен опит. В СУ "Св. Климент Охридски" завършва две магистратури - испанска филология "Превод" и английска филология "Методика на чуждоезиковото обучение по английски език". През учебната 2017/2018 г. г-жа Николова ще бъде класен ръководител на 9. г клас.

Допълнителна квалификация - Икономика на интелектуалната собственост в УНСС и V-то ПКС.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече