• Преподава по:

    Английски език,

Ст. учител Капка Николова

Капка Николова е старши учител по английски език в Първа английска езикова гимназия. Тя е преподавател с дългогодишен опит. В СУ "Св. Климент Охридски" завършва две магистратури - испанска филология "Превод" и английска филология "Методика на чуждоезиковото обучение по английски език". 

Допълнителна квалификация - Икономика на интелектуалната собственост в УНСС и V-то ПКС.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече