• Преподава по:

    Английски език,

ст. учител Кристиан Русев

Кристиан Русев е роден в град София. През 2013 г. завършва висше образование по специалност "Англицистика" (бакалавър) в Нов български университет. През същата година започва работа в Първа английска езикова гимназия като учител по английски език. Притежава следните допълнителни квалификации:

1. I-во ПКС, придобито през 2022 година;

2. Специализации в САЩ;

3. Diploma de Español como lengua extranjera - Nivel B2, Instituto Cervantes - 2011.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече