• Преподава по:

    Английски език,

  • Класен ръководител на:
    10Б клас
  • Стая на преподавателя:
    332 стая

учител Кристиан Русев

Кристиан Русев е роден в град София. През 2013 г. завършва висше образование по специалност "Англицистика" (бакалавър) в Нов български университет. През същата година започва работа в Първа английска езикова гимназия като учител по английски език. Притежава следните допълнителни квалификации:

1. V-то ПКС, придобито през 2017 година;

2. Специализации в САЩ;

3. Diploma de Español como lengua extranjera - Nivel B2, Instituto Cervantes - 2011.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече