• Преподава по:

    Английски език,

  • Класен ръководител на:
    11Г клас
  • Стая на преподавателя:
    443 стая

ст. учител Марина Пешева

Г-жа Марина Пешева е старши учител по английски езикв в Първа английска езикова гимназия. 

Образование: Магистър - "Английска филология", завършен в СУ "Св. Климент Охридски".

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече