• Преподава по:

    Математика,

  • Класен ръководител на:
    12В клас
  • Стая на преподавателя:
    107 стая

ст. учител Мария Тихова-Игнатова

Г-жа Мария Тихова-Игнатова е дългогодишен учител по математика в Първа английска езикова гимназия. 

Образование: Магистър по математика, завършен в СУ "Св. Климент Охридски".

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече