• Преподава по:

    Математика,

  • Класен ръководител на:
    12В клас
  • Стая на преподавателя:
    107 стая

ст. учител Мария Тихова-Игнатова

Г-жа Мария Тихова-Игнатова е дългогодишен учител по математика в Първа английска езикова гимназия. 

Образование: Магистър по математика, завършен в СУ "Св. Климент Охридски".

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече