• Преподава по:

    Английски език,

Ст. учител Наталия Кирякова

Г-жа Наталия Кирякова е възпитаник на Първа английска езикова гимназия.

Образование: Магистър по специалност ,,Английска филология", СУ ,,Св. Климент Охридски",

||| ПКС.

Преподавател по английски език и литература в гимназията от 2001 г.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече