• Преподава по:

    Английски език,

  • Класен ръководител на:
    10Д клас
  • Стая на преподавателя:
    335 стая

ст. учител Наталия Кирякова

Г-жа Наталия Кирякова е възпитаник на Първа английска езикова гимназия.

Образование: Магистър по специалност ,,Английска филология", СУ ,,Св. Климент Охридски",

||| ПКС.

Преподавател по английски език и литература в гимназията от 2001 г..

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече