• Преподава по:

    География и икономика,

Директор Нели Петрова

Портфолио на Директора:

Госпожа Нели Петрова завършва средното си образование в 114 гимназия с преподаване на английски език „Л.Димитрова” /понастоящем Първа английска езикова гимназия/ . Придобива висше образование, степен Магистър в СУ „Св. Кл. Охридски” с първа специалност  Икономическа и социална география , и втора специалност – Английска филология. Има езикова специализация във Великобритания. През годините непрекъснато повишава своята квалификация и придобива необходимите сертификати и дипломи  в различни  направления на образованието и мениджмънта. От 2013 г. г-жа Петрова е Магистър по управление на международни и Европейски проекти, квалификационна степен „Икономист“ от УНСС.

От години г-жа Петрова работи по различни аспекти на образователната система на страната – като автор на учебни програми, автор на учебни помагала, рецензент на учебници, член на Националната комисия за ДЗИ по география и икономика и на Комисията за Международната олимпиада по география и икономика, член на комисии към МОН, РУО на МОН, Столична община;  базов учител към СУ.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече