• Преподава по:

    Математика,

ст. учител Стелиана Кокинова

Стелиана Кокинова е старши учител по математика с Първи (най-висок) клас квалификация.

 

Награди:

2004 г. - Учител на годината, награда на СБУ

2004 г.- "Неофит Рилски", МОН

2012 г. - награда на международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" за откриване и развитие на млади таланти.

 

Съавтор в над 14 учебници и учебни помагала.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече