• Преподава по:

    Математика,

ст. учител Стелиана Кокинова

Стелиана Кокинова е старши учител по математика с Първи (най-висок) клас квалификация.

 

Награди:

2004 г. - Учител на годината, награда на СБУ

2004 г.- "Неофит Рилски", МОН

2012 г. - награда на международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" за откриване и развитие на млади таланти.

 

Съавтор в над 14 учебници и учебни помагала.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече