Прием на ученици след завършен 7. клас

Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формира от удвоените оценки от Националното външно оценяване в 7. клас по български език и литература и по математика, и от оценките по БЕЛ и математика от Свидетелството за завършен седми клас. Новоприетите ученици се разпределят в седем паралелки според бала и изявеното им желание за изучаване на втори чужд език – немски (2 паралелки), испански (2 паралелки), френски (2 паралелки) или руски (1 паралелка), а максималният брой на учениците в една паралелка е 28. Във всеки клас квотите за момчета и момичета са разделени по равно (50:50).