Програма

Тук може да намерите седмичната си програма и стaите, в които ще се провеждат занятията през II учебен срок. Важно - разпределението на колоните в таблиците на програмата е както следва: учебен блок, учебен предмет, преподавател + допълнителна информация.