Програма

В "Новини за ученици" може да намерите седмичната си програма за първия срок на учебната 2018/19 година. Линк - https://fels-sofia.org/bg/новини-168/новини-за-ученици-1/седмична-програма-първи-срок-учебна-18-19-година-159