Ръководство

  Нели Директор
  Нели Петрова
  Мария Заместник-директор
  Мария Илиева-Бахчеванска
  Николай Заместник-директор
  Николай Христов
  Евгения Педагогически съветник
  Евгения Чернева

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече

Грешка (#32)

Грешка (#32)

Възникна вътрешна грешка в сървъра.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.