Ръководство

  Нели Директор
  Нели Петрова
  Мария Заместник-директор
  Мария Илиева-Бахчеванска
  Николай Заместник-директор
  Николай Христов
  Евгения Педагогически съветник
  Евгения Чернева

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече