Ръководство

  Александър Директор
  Александър Чакмаков
  доктор Камен Заместник-директор
  доктор Камен Кръстев
  Николай Заместник-директор
  Николай Христов
  Надежда Заместник-директор
  Надежда Николчева
  инж. Наско Заместник-директор
  инж. Наско Христов

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече