Свободно избираема подготовка

Свободно избираемата подготовка в училището е насочена не само към образователния процес, но и към спорта, развитието на умения за успех и лидерство, театралното и изобразителното изкуство.