Свободно избираема подготовка

Свободно избираемата подготовка в училището е насочена не само към образователния процес, но и към спорта, развитието на умения за успех и лидерство, театралното и изобразителното изкуство.

Грешка (#32)

Грешка (#32)

Възникна вътрешна грешка в сървъра.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.