ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ПЪРВА АЕГ

  • 08:16:00
  • ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ПЪРВА АЕГ В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ
ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ПЪРВА АЕГ

Уважаеми кандидат-гимназисти и родители,

Каним всички вас да посетите Дните на отворените врати в Първа английска езикова гимназия в електронен вариант и да изберете едно от най-добрите училища!

Ще се радваме да бъдете част от нашето голямо семейство и да се потопите в академичната и творческа атмосфера на гимназията!

Желаем ви успех!

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече