Коледен благотворителен концерт на Първа АЕГ- 2019г.

  • 18:30:00
  • Тържественият концерт ще се състои на 18.12.2019 г. от 18:30 часа в залата на УАСГ, бул. „Христо Смирненски“ 1, 1164 ж.к. Лозенец, София
Коледен благотворителен концерт на Първа АЕГ- 2019г.

  Традиционното участие в благотворителната инициатива на Президента на Република България "Българската Коледа" продължава и тази година.

      Тържественият концерт ще се състои на 18.12.2019 г. от 18:30 часа в залата на УАСГ, бул. „Христо Смирненски“ 1, 1164 ж.к. Лозенец, София.

      Поканват се всички настоящи и бивши възпитаници, преподаватели, родители и приятели на Първа английска езикова гимназия.

      Всички събрани средства от билети и благотворителни изяви на учениците на гимназията ще бъдат внесени по сметката на "Българската Коледа".

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече