Публична лекция в Първа АЕГ

  • 12:00:00
Публична лекция в Първа АЕГ

ПОКАНА

Уважаеми родители, уважаеми ученици,

         Първа английска езикова гимназия  съвместно с представители на Министерство на външните работи организира   лекция на тема :“Какво трябва да знаем и правим, за да пътуваме по-безопасно в чужбина и какво може да направи за нас държавата ако изпаднем в беда.”

Лекцията е публична и всички родители и ученици, които проявяват интерес по темата могат да присъстват.

Срещата ще се състои на  13.02.2019 г. от 12.00ч. в Актовата зала на Първа АЕГ.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече