Научна конференция в Първа АЕГ за новите и вълнуващи развития в дигиталния свят

  • 14:00:00
  • Първа английска езикова гимназия
Научна конференция в Първа АЕГ за новите и вълнуващи развития в дигиталния свят

На границата на физичното познание и дигиталните технологии

Организирано от г-жа С. Павлова преподавател по физика и астрономия в Първа английска езикова гимназия

                         ПРОГРАМА

Основните теми на конференцията са както следва:


1. Конкуренция в дигитална среда - от Антон Герунов, д-р ик. (Оперативен директор в LogSentinel, Председател на Институт за етика и аналитика на данните и гордо завършил Първа английска езикова гимназия)
2. ХААРП. Кутията на Пандора, научен експеримент, оръжие или мит
3. Животът във Вселената
4. Гравитационните вълни – бръчките в тъканта на „време-пространството“, предсказани от Айнщайн и защо ни трябваха 100 години, за да ги докажем
5. ЦЕРН и мистериите, които Големия адронен колайдер трябва да разгадае
6. Елементарни частици. Кварки. Стандартен модел.
7. Струнна теория – опит за обединение на четирите взаимодействия в природата
8. Темата за контролиран ядрен синтез – реалност или утопия

Въпросите и дискусията могат да бъдат както на живо, така и в онлайн вариант. За второто, използвайте www.slido.com  с код на събитието: #digiphysics .

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече